Laadun varmistus - Rakennusliike Kari Hämäläinen Oy : Rakennusliike Kari Hämäläinen Oy

Laadun varmistus

Toimintakansion menettelyissä on kuvattu talon tavat.

Toimintajärjestelmä

Toimintakansion menettelyissä on kuvattu talon tavat. Niihin liittyvät asiakirjat ovat laadunhallinta-, turvallisuus- ja jätehuolto-osissa ja toimiston tietokoneessa. Työmaalle tehdään Työmaakansio toiminnan ohjaamiseksi ja Perehdyttämiskansio työmaan nokkamiehen työvälineeksi. Järjestelmää ylläpitää Kari Hämäläinen.

 

Laadunvarmistuksen toteutus

Yrityksen johtamisen tarkoituksen on luoda menestysmahdollisuudet myös tulevaisuudessa

 • Seurataan asiakastyytyväisyyttä ja pidetään kiinni luottamuksellisista suhteista. Uusien asiakkaiden kanssa pyritään luomaan luottamukselliset suhteet
 • Kehitetään jatkuvasti henkilöstön pätevyyttä ja ammattitaitoa
 • Toimitusjohtaja valvoo ja ohjaa rakentamista sekä seuraa yrityksen kannattavuutta

 

Tarjoustoiminnan tarkoituksena on hankkia yritykselle kannattavia töitä

 • Arvioidaan työn sopivuus yritykselle tutustumalla tarjouspyyntöön huolella
 • Hinnoittelun tueksi tehdään alustavat työsuunnitelmat ja laskelmat, jotka tarkastetaan erillisenä työvaiheena
 • Pidetään suunnitelma- ja sopimuskatselmus

 

Hankinnan tarkoituksena on varmistaa toimitusvarmuus ja laatu

 • Käytetään pääasiassa tunnettuja aliurakoitsijoita ja tavarantoimittajia
 • Tehdään kirjallinen sopimus isoista hankinnoista sekä uusien toimittajien kanssa
 • Seurataan urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien toimitusvarmuutta ja laatua

 

Rakentamisen tavoitteena on työmaan rakentaminen ja valmistuminen sopimuksen vaatimusten mukaisesti

 • Toimitusjohtaja käynnistää rakentamisen työmaan vastaavan kanssa aloituspalaverilla sekä sopimalla työmaan tehtävät ja vastuut
 • Aloituspalaverissa päätetään työmaan laadunvarmistustavat, turvallisuus- ja ympäristömenettelyt
 • Vastaava mestari tekee aikataulun ja tarvittavat työsuunnitelmat
 • Työ tehdään viimeisimpien suunnitelmien mukaisesti
 • Tarvikkeita varastoidaan ja suojataan ohjeiden mukaisesti
 • Eri töiden alkaessa annetaan selkeät työohjeet ja laatutavoitteet sekä varmistetaan työn alkuvaiheessa laatutason toteutuminen
 • Työmaan turvallisuudesta huolehditaan viikkotarkastuksilla
 • Vastaava mestari tekee itselle luovutuksen ennen varsinaista luovutusta
 • Työmaamappiin kootaan kohteen dokumentit

 

RALA-pätevyys

Rakennusliike Kari Hämäläisellä on RALA-pätevyys seuraavilla toimialoilla:

 • Huoneistojen muutos- ja korjaustyöt
 • Pääurakointi: uudisrakennukset ja laajennukset
 • Pääurakointi: korjausrakentaminen ja muutostyöt

 

Tutustu laatukäsikirjaan